บัตรอวยพร ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
  Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
 
 

บัตรอวยพรชุด “หญิงไทยกับวัฒนธรรม” จำนวน ๔ ภาพ คือ เครื่องประทิ่น ร้อยมาลัย บัวบูชา
และตะลุ่มหมาก อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕

 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้คัดสรรบทประพันธ์จากกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร และลิลิตพระลอ มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย

 
Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-9428711-2 Fax. 02-9428680
E-mail: amc@ku.ac.th