บัตรอวยพร ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
  Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
 
 
บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับเครื่องดนตรีจำนวน ๔ ภาพ คือ
“หญิงไทยกับจะเข้” (พ.ศ. ๒๕๒๗) “ซอสามสาย” (พ.ศ. ๒๕๔๓)
“นางอัปสรเล่นพิณ” (พ.ศ. ๒๕๒๓)  และ  “นางอัปสรดีดกระจับปี่” (พ.ศ. ๒๕๒๒)
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้คัดสรรบทประพันธ์จากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ และพระอภัยมณีคำกลอน ของสุนทรภู่ มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย

 
Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-9428711-2 Fax. 02-9428680
E-mail: amc@ku.ac.th