บัตรอวยพร ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
  Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
 
 

บัตรอวยพรชุด สีสันพัสตราภรณ์ไทยจำนวน ๔ ภาพ คือ แสนคำนึง น้ำปรุง สุดสงวน และ รำพึง
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗

 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร คัดสรรบทประพันธ์จากกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร มาประกอบภาพดังกล่าวด้วย

 
Download ใบสั่งซื้อบัตรอวยพร

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02-9428711-2 Fax. 02-9428680
E-mail: amc@ku.ac.th