Copyright  @  2013  oamc

เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
อุทยานพืชถิ่นเดียวของไทย”
ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Thumbnail Image Table

 

 

 

 

    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 07/01/2557