Copyright  @  2013  oamc


เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร"
โดยมี อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร และผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 09/09/2013