Copyright  @  2014  oamc
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จึงจัดแสดงดนตรีไทย “ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร” โดยมีแนวคิดว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจำนวนมาก เช่น เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เพลงอาณาจักรขจี เพลงลาแล้วแดนขจี และเพลงรำวงเกษตร เป็นต้น

ในการจัดแสดงดนตรีไทย “ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร” พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2555 ได้นำเพลงอาณาจักรขจี และเพลงลาแล้วแดนขจี มาประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นทางไทย อีกทั้ง อาจารย์สิงหล สังจุ้ย เรือโทหญิงเลี่ยมลักษณ์ สังจุ้ย และ ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล ได้ประพันธ์และเรียบเรียงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตร เพื่อบรรเลงในการแสดงครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสืบทอดและเผยแพร่เพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตร และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับเพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเกษตร
    @หน้าที่รับผิดชอบ : นักวิชาการศึกษา I วันที่บันทึก 12/3/2557