Office of Agricultural Museum and Culture  of Kasetsart University  
  คลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียด
 
  ยลบัตรอวยพรทรงคุณค่า
เผยแพร่ร่ำเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม


หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 หน้า 20
ศิลปวัฒนธรรม
 
  สุขที่ใจรัก - อรุณี เรื่อง สุทธิพันธ์ ภาพ
อาจารย์อรไท ผลดี ผ้าเก่าเล่าเรื่อง

สกุลไทย
ปีที่ 58 ฉบับที่ 3004
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
หน้า 76 - 77

"สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ"
ม.เกษตร
แหล่งภูมิปัญญาที่ไม่น่ามองข้าม

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หลบควันพิษแวะเข้า มก.
ชมไม้หายาก-สัมผัสอุทยานข้าวกลางกรุง

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548
เส้นทางบนผืนผ้า..ชนเผ่าไท
หน้า 54 uc feature
มิถุนายน 2554 U-challenge

สืบสานสงกรานต์ไทยยวน
บอกเล่าวัฒนธรรมผ่านผ้าซิ่น
หน้า 8 ศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 13-14 เมษายน 2554 x-cite ไทยโพสต์

พิพิธภัณฑ์ผ้าย้อมครามชนเผ่าไท
คลังความรู้วัฒนธรรมการแต่งกาย

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553 หน้า 20
ผู้เชี่ยวชาญเปิดข้อมูลต้นกำเนิดผ้าย้อมคราม

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

หลากหลายเรื่องผ้าใน "พิพิธภัณฑ์" แห่งภูมิปัญญา
นิตยสารหญิงไทย

ปักษ์แรก มิถุนายน 2553 ปีที่ 35 ฉบับที่ 832


"วิถีเกษตรไทย" กับ "เครื่องดนตรี"
หน้า 8 ศิลปวัฒนธรรม
x-cite ไทยโพสต์ 2553


เครื่องดนตรีไทยในพิธีกรรมการเกษตร

นิตยสารหญิงไทย
ปักษ์แรก เมษายน 2553
ปีที่ 35 ฉบับที่ 828
     
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า เครื่องดนตรี-เสื้อผ้า
สุจิต เมืองสุข

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552
ปีที่ 19 ฉบับที่ 6877


เปิดให้ชมวัฒนธรรมผ้าเผ่าไท ในประเพณีแต่งงาน
หน้า 8 ศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 30-31 มกราคม 2552
x-cite ไทยโพสต์


ยลภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร
ชนเผ่าไทสมัยก่อนประวัติศาสตร์

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 หน้า 20