เกี่ยวกับ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แผนผังงานเกษตรแฟร์ ๒๕๕๘ แบบที่ ๑ แบบที่ ๒

การเดินชมงาน สามารถเข้า - ออก ดังนี้
ประตูใหญ่ด้านถนนพหลโยธิน
มีจุดขึ้น-ลง รถสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในงาน ตรงแยกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ด้านหน้าหอนาฬิกา
สามารถโบกรถสวัสดิการได้ตลอดเส้นทาง แต่ส่วนใหญ่รถจะเต็มมาตั้งแต่จุดรับ-ส่ง

๑. จากด้านนี้สามารถเดินชมงานได้ตลอดทั้งงานโดยไม่ต้องย้อนเส้นทาง เริ่มจากโซน A สินค้าโอทอป
โซน B ตลาดน้ำ โซน C เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ไปจนถีงจุดสุดท้ายบริเวณถนนด้านข้างอาคารพุทธเกษตร ตรงข้ามคือกรมการข้าว และปั้มน้ำมัน ป.ต.ท แล้วรอรถสวัสดิการทุกสายที่ผ่าน เพื่อกลับมาที่ประตูใหญ่ด้านถนนพหลโยธิน

๒. ใช้บริการรถสวัสดิการ สาย ๑ หรือ สาย ๕ ไปลงที่ ทางเข้าด้านถนนข้างอาคารพุทธเกษตร แล้วเริ่มเดินจากตรงนั้น เพื่อกลับมาสิ้นสุดที่ประตูใหญ่ด้านถนนพหลโยธิน เส้นทางการเดินค่อนข้างไกลมาก ควรเผื่อเวลาไว้ด้วย สำหรับผู้ตั้งใจมาชมนิทรรศการควรใช้เส้นทางนี้

๓. ใช้บริการรถสวัสดิการ สาย ๓ ซึ่งจะวิ่งรถคู่ขนานกับถนนงามวงศ์วาน ผ่านประตู ๑, ๒, ๓ ด้านถนนงามวงศ์วาน ไปจนถีงทางเข้าด้านถนนวิภาวดี สำหรับการเดินทางไปยังโซน ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และมะขามหวาน
โซน ต้นไม ให้ลงรถที่ด้านหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกรเกษตร
โซน สัตว์เลี้ยง ให้ลงรถที่แยกหอหญิงและหอชาย ตรงแยกนี้จะมีรถสวัสดิการ สาย ๑ วิ่งผ่านออกไปที่ถนนพหลโยธิน
โซน มะขามหวาน หอม กระเทียม สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค ผ้าไหม เครื่องประดับ อัญมณี ให้ลงรถที่แยกด้านหน้าอาคารสำนักกีฬา ก่อนถึงทางเข้า-ออก ทางแยกด้านถนนวิภาวดี
รถสวัสดิการ สาย ๓ จะวิ่งวนถนนรอบนอกผ่านอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ผ่านทางเข้างานด้านถนนข้างอาคารพุทธเกษตร จนกลับไปถึงจุดขึ้น-ลง รถสวัสดิการ ตรงแยกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ด้านถนนพหลโยธิน
 
 

โซน A เกษตรสามัคคี สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๗๗ จังหวัด


โซน B ตลาดน้ำร่มนนทรี ตลาดน้ำ ตลาดโบราณ

โซน C ต้อนกระบือ เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร
 
 
ประตู ๑, ๒, ๓ ด้านถนนงามวงศ์วาน
ตลอดแนวที่ขนานกันกับถนนงามวงศ์วาน จะเป็นโซน ต้นไม พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน เครื่องมือการเกษตร ปุ๋ยยา อุปกรณ์การเกษตร มีรถสวัสดิการ สาย ๓ ที่มาจากด้านถนนพหลโยธิน ผ่านเส้นทางนี้
ประตู ๑ ถนนงามวงศ์วาน แยกธนาคารกรุงศรี บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ เป็นสถานที่อบรมวิชาชีพระยะสั้น
ประตู ๒-๓ ถนนงามวงศ์วาน เป็นโซนที่นิสิตออกร้าน เวทีกลางการแสดงของนิสิต และเครื่องเล่น


โซน D เกษตรเอาชัย บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ ปุ๋ยยา อุปกรณ์การเกษตร
โซน E เกษตรไชโย พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน เครื่องมือการเกษตร 

โซน F เกษตรที่รัก สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
โซน G พนาสวาท เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน

๑. ทางเข้าใกล้ที่สุด ประตู ๓ ด้านถนนงามวงศ์วาน เข้าประตูแล้วเดินเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางเดินรถ ผ่านโซน ต้นไม้ก่อน แล้วจึงจะถึงโซน สัตว์เลี้ยง เดินไม่ไกล แต่ถ้าคนเยอะจะใช้เวลาเดินพอสมควร

๒. เข้าทางประตูด้านถนนวิภาวดี สามารถนั่งรถสวัสดิการสาย ๑ มาลงที่แยกหอหญิงและหอชาย จะเป็นจุดเริ่มต้นของโซนนี้ หรือเดินผ่านโซน มะขามหวาน หอม กระเทียม มาก็ได้

๓. ถ้ามาจากประตูพหลโยธินควรนั่งรถสวัสดิการสาย ๓ มาลงที่แยกหอหญิงและหอชาย สนามฟุตบอล ตรงแยกนี้จะมีรถสวัสดิการ สาย ๑ วิ่งผ่านออกไปที่ถนนพหลโยธิน 

ประตูด้านถนนวิภาวดี
มีจุดขึ้น-ลง รถสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในงาน
๑. จากด้านนี้สามารถเดินชมงานในโซนที่ใกล้ที่สุดคือ โซน มะขามหวาน หอม กระเทียม สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
แล้วเลือกเดินต่อไปยังโซนอื่น ๆ
๒. ใช้บริการรถสวัสดิการ สาย ๑ สำหรับการเดินทางไปยังโซน ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
๓. ใช้บริการรถสวัสดิการ สาย ๓ สำหรับการเดินทางไปเริ่มต้นเดินจากด้านถนนพหลโยธิน
 
บันทึกภาพและเล่าเรื่อง ---jameekorn.y@ku.th--

 


สองภาพนี้จากกระปุกดอทคอม "พาทัวร์งานเกษตรแฟร์ 2558 ลองดูสิมีอะไรบ้าง"

 

นิทรรศการจัดแสดง ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ
ที่มาภาพชุดนี้
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่. พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ "72 ปีเกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน" วันที่ 30 มกราคม 2558 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.vehicle.ku.ac.th/workpic/kfop/index.html


© 2015 --jameekorn.y@ku.th--