--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก

คำว่า พิพิธภัณฑ์ ตรงกับคำว่า Museum ในภาษาอังกฤษ (Musee ในภาษาฝรั่งเศส และ ฯลฯ) ซึ่งมาจากชื่อของกลุ่มเทพธิดา ๙ องค์ ที่เรียกรวมกันว่า Muses ในเทพปกรณัมกรีก เทพธิดาทั้ง ๙ องค์นี้มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ

เหตุที่ฝรั่งสร้างคำจากชื่อเทพธิดากลุ่มนี้ ก็เพราะในสมัยแรกสิ่งของที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ล้วนเป็นศิลปวัตถุ ส่วนคำไทย (ซึ่งที่จริงเป็นคำแขก) พิพิธภัณฑ์ นั้นเล่าก็เป็นคำที่กร่อนมาจากศัพท์บัญญัติว่า พิพิธภัณฑสถาน ซึ่งแปลว่า ที่ (สถาน) สำหรับของ (ภัณฑ์) ต่าง ๆ (พิพิธ-วิวิธ) คงเป็นด้วยคำเต็มยาวนักจึงตัดคำท้ายทิ้ง ใช้ส่วนที่เหลืออยู่จนเป็นคำที่ยอมรับกันทั่วไป


ที่มาภาพ : Baldassarre Peruzzi - Apollo and the Muses - WGA17365.jpg

พิพิธภัณฑ์ในเมืองไทย เมื่อแรกเกิดในพระบรมมหาราชวังก็เป็นที่เก็บบรรดาสิ่งของที่หาดูยาก เช่น เครื่องราชบรรณาการซึ่งกระเดียดไปทางศิลปวัตถุเช่นกัน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในโลกพัฒนาไปไกลมากจากจุดตั้งต้นทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา รัฐบาลของอารยประเทศ หรือ อารยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทุ่มเทงบเงินประมาณมหาศาลเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ยิ่งใหญ่ ไว้เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพพลเมืองของตน

 
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
 
 
ดูเพิ่มเติม : พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร
 
 

สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์ไทย
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มก.
นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก."
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

 
 
เอกสารอ้างอิง : จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
 

© 2015 --jameekorn.y@ku.th--