สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
 
 
 
พระนามาภิไธยย่อ "สธ" ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าในบุษบกมาลา
หน้ากลุ่มอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ประวัติสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

นิทรรศการ ของชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์ มก.

รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งสำรวจเมื่อ ธันวาคม ๒๕๔๐
 
 
 

สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์ไทย
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก."
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

 
 
เอกสารอ้างอิง : หนังสือที่ระลึกในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรและทรงเปิดนิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก." ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน
วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา (คำนำ หน้า ๙)

 

copyright © 2015 --jameekorn.y@ku.th--