สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
นิทรรศการ
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

     

     

     

     

     

     

นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก." ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดแสดงเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
 
 

สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์ไทย
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก."
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

 
 

copyright © 2015 --jameekorn.y@ku.th--