สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
 
  “…ถึงแม้คนที่เคยเรียนเมืองนอกก็เอาเถิด เรามัวแต่เล่าเรียนและเล่นกีฬาหรือเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ในกรุงลอนดอนและ ตามหัวเมืองชายทะเล ในเวลาหยุดเรียนมีสักกี่คนที่จะมีเวลาไปศึกษาการตกแต่งบ้านของฝรั่ง ถ้าข้าพเจ้าบังเอิญมีความรู้ในทางนี้บ้างเล็กน้อยและขอยืนยันว่าในทางนี้มีน้อยจริง ๆ ก็เป็นเพราะเหตุ ๒ ประการคือได้มีโอกาสไปพักอยู่ตามคฤหาสน์ใหญ่ ๆ เหล่านั้น เพราะทูลหม่อมอาแดงได้เคยทรงบังคับให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในลอนดอนโดยทรงพาไปเองได้ดูพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิต (Victoria & Albert Museum) ซึ่งเขามีแสดงประวัติเครื่องแต่งห้อง อย่างวิเศษ การเอาพระทัยใส่ในทางนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่ง การเฝ้าเซ้าซี้ให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ เป็นของโปรดอย่างหนึ่งของทูลหม่อมอาแดง
ท่านตรัสอยู่เสมอว่า


“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม
คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
ทูลหม่อมอาแดง หมายถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ที่มา : จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊ค, ๒๕๔๐, หน้า ๒๙๗.

 
 
 

สวัสดีพิพิธภัณฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์ไทย
สวัสดีวันพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มก.
นิทรรศการ "ของชิ้นเอกในพิพธภัณฑ์ มก."
“…คนที่ไปเมืองไหนแล้วไม่ไปมิวเซียม คน ๆ นั้นไม่สิวิไล”
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

 
 
เอกสารอ้างอิง : จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
 

copyright © 2015 --jameekorn.y@ku.th--