สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย
   

“บอกต่อ” เป็นการนำเสนอข่าวสาร ความรู้ ที่เนื่องด้วยการเกษตร วัฒนธรรมการเกษตร พิพิธภัณฑ์ และศิลปวัฒนธรรม โดยสรุปให้สั้นกระชับหรือ
“ยกมา” จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วเผยแพร่ให้รู้กันต่อผ่านโลกออนไลน์


 
 
 


ให้บริการ ตอบคำถาม สืบค้นเรื่องราว
เนื่องด้วยประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
 
 
เอกสารโครงการ

หนังสือ

วารสาร

ศิลปวัฒนธรรม
สารคดี
อนุสาร อ.ส.ท.
จดหมายข่าว มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร


บทความ (จดหมายข่าว)

พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสัญจร

 
 
 
สูจิบัตรวันครบรอบ 20 ปี
สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
 
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
© 2014 --amcjky@ku.ac.th--
 
โทรศัพท์ : 02-942- 8711-2 โทรสาร : 02-942-8680 e-mail : amc@ku.ac.th