http://www.oamc.ku.ac.th
 
เกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑ์ 

ที่ตั้ง

 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
บริเวณแยกเกษตรวิภา รั้วด้านหลังติดถนนวิภาวดีรังสิต
ด้านถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิภาวดี

โทรศัพท์ 02 942 8711-2
โทรสาร 02 942 8680
http://www.oamc.ku.ac.th
e-Mail: amc@ku.ac.th