สินค้าและบริการ: เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

 

ติดต่อเรา: วันและเวลาราชการ

 
 


 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


 

โทรศัพท์  02 942 8712    สายใน มก.  1078
โทรสาร   02 942 8680

http://oamc.ku.ac.th
e-Mail : amc@ku.ac.th


บุคลากร

     
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ
  ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
ต่อ 107สายใน มก.  1078   ต่อ 127สายใน มก.  1078
     
นักวิชาการศึกษา   นักวิชาการเงินและบัญชี
 
จามีกร ชูเกษม   วิลาวัลย์ กุณนา
  ต่อ 111สายใน มก.  1078
     
  พนักงานทั่วไป
 
สุธาสินี วิหารทอง   เกษร คำสาลี
ต่อ 129สายใน มก.  1078   ต่อ 107สายใน มก.  1079