พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

พิพิธภัณฑ์อาหารจากข้าวในพิธีกรรมของชนเผ่าไท


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th