กันเกรา
(Fagraea fragrans Roxb.)


ชัยพฤกษ์
(Cassia javanica L.)


กันภัย
(Afgekia sericea Craib)

พรรณไม้มงคล
ไม้มงคล
๙ ชนิด คือ
๑. ชัยพฤกษ
๒. ราชพฤกษ์
๓. ทองหลาง
๔. ไผ่สีสุก
๕. กันเกราหรือกันภัย
๖. ทรงบาดาล
๗. สักทอง
๘. พะยูง
๙. ขนุน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง


มีโชคชัย
เป็นใหญ่เป็นโต
มีเงินมีทอง
มีความสุข
ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ
ความบันดาลใจ ให้เกิดมีอานุภาพ
ความศักดิ์สิทธิ์
พะยุงฐานะให้มั่นคง
หนุนทรัพย์สินเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์

ใบไม้มงคล ๘ ชนิด คือ ใบมะตูม ใบเงิน ใบทอง หญ้าแพรก
ใบพรหมจรรย์ (หมากผู้หมากเมีย) ใบส้มป่อย ใบชัยพฤกษ์
และ ใบมะกรูด


พรรณไม้มงคลตามทิศ
ทิศบูรพา
ทิศอาคเนย์
ทิศทักษิณ
ทิศหรดี
ทิศประจิม
ทิศพายัพ
ทิศอุดร
ทิศอีสาน

- ไผ่ กุ่ม มะพร้าว
- ยอ สารภี
- มะม่วง มะพลับ
- ชัยพฤกษ์ สะเดา ขนุน พิกุล
- มะขาม มะยม
- มะกรูด
- พุทรา หัวว่าน
- ทุเรียน


พรรณไม้มงคลตามอักษรนามประจำทิศนวเคราะห
ทิศบูรพ
ทิศอาคเนย
ทิศทักษิณ
ทิศหรดี
ทิศประจิม
ทิศพายัพ
ทิศอุดร
ทิศอีสาน
ทิศกลาง

- แก้ว กรรณิการ์ กันเกรา
- แจง จันทน์
- กระถิน พุด
- มะตูม แต้ว เต็ง
- ปีบ ประดู่
- ยอ รัง
- สน สัก
- อินทนิล อ้อ
- เกด

สำโรง
(Sterculia Foetida a L.)
 

ไม้มิ่งขวัญประจำปีเกิด
ปีชวด
ปีฉลู
ปีขาล
ปีเถาะ
ปีมะโรง
ปีมะเส็ง
ปีมะเมีย
ปีมะแม
ปีวอก
ปีระกา
ปีจอ
ปีกุน

มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่
มิ่งขวัญอยู่ที่

มะพร้าว กล้วย
ตาล
ขนุน รัง
มะพร้าว งิ้ว
งิ้ว ต้นไผ่
โพธิ์ รัง
ตะเคียน กล้วย
ปาริชาต ไผ่ปา
ขนุน
ยาง ฝ้ายเทศ
สำโรง บัวหลวง
บัวหลวง บัวบก
 

รัง (Shorea siamensis Miq.)
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th