พรรณไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรได้แก่ มะริด มะเกลือ ชิงชัน พะยูง สัก ไผ่บง

ชิงชัน (Dallbergia oliveri Gamble)

 

พรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

พะยอม (Shorea roxburghii G.Don)

ตับชมสวนขวัญ
ดอกไม้ไทร

เพลินชมสายหยุดพุทธชาด      ชมนาดหอมรื่นชื่นนาสา
การะเกดแกมแก้วกระดังงา         กรรณิการ์สารภีจำปีพะยอม
โอ้ว่าพวงผกาของข้าเอ๋ย
กุหลาบหลากสีมีปลูกไว้       อยู่ใกล้กับพุ่มมะลิหอม
กรองเป็นมาลัยได้ดมดอม         นำน้อมโน้มหทัยให้ชื่นบาน
โอ้ว่าพวงผกาของข้าเอ๋ย
 
บทละครดึกดำบรรพ์เรื่องอิเหนา
ชมดง

น่าชมทีท่าพนาเวศ
 พฤกษาร่มแสงทินกร
ลำดวนหวนหอมพะยอมแย้ม
ไม้ผลผลห้อยย้อยระย้า
ที่ประเทศแทบเนินสิงขร
ลมพัดเกสรขจรมา
พิกุลแกมแก้วเกดกฤษณา
หล่นกลาดดาษดาพนาลัย
 
เพลงไทยจากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
พม่าห้าท่อน เถา

3 ชั้น
โจนลงกลางชานร้านดอกไม้
รวยรสเกสรเมื่อค่อนคืน
กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม
สมอรัดดัดทรงสมละไม
ตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอด
บ้างผลิดอกออกช่อขึ้นชูชัน

ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาษดื่น
ชื่นชื่นลมชายสบายใจ
ยีสุ่นแซมมะสังดัดดูไสว
ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน
แทงทวยทอดอินพรมนมสวรรค์ แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตา


2 ชั้น

ยีสุ่นกุหลาบมะลิซ้อน
ลำดวนกวนใจให้ไคลคลา
ถัดถึงกระถางอ่างน้ำ
พ่นน้ำดำลอยถอยจม
บ้างแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียง

ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา
สาวหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม ปลาทองว่ายคล่ำเคล้าคลึงสม
น่าชมชักคู่อยู่เคียงกัน
วัดเหวี่ยงแว้งหางระเบิดหัน

ชั้นเดียว

บ้างกินไคลไล่เคล้าพัลวัน
กระดึงพรวนสักหลาดทับ
สลักเสลาเกลาเกลี้ยงอรชร

ถัดนั้นแอกไถละไมงอน
ดาวประดับดวงเด่นดูสลอน
เชือกใช้ไว้ซ้อนสลับกัน

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th