ลาดลายศิลปะสมัยหินใหม่– ลายดอกหญ้า ลายปล้องอ้อย ลายมะลิเลื้อย ลายกาบไผ่ ลายหวีกล้วย
ลายต้นสนและต้นดอกไม้ ลายตาสับปะรด ลายหมากจับ ลายดอกมะลิ

ลวดลายศิลปะสมัยโลหะ – ลายบักโม (แตงโม) ลายเครือเถาก้านขด ลายผักกูด ลายกระหนกช่อ ลายบัวคว่ำบัวหงาย ลายดอกแก้ว (ดอกพิกุล) ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ลวดลายศิลปะสมัยก่อนทวารวดี– ลายประจำยามดอกจันทน์

ลวดลายศิลปะสมัยทวารวดี – ลายดอกบัว ลายพวงมาลัย

ลวดลายศิลปะสมัยสุโขทัย – ลายดอกก้านแย่ง ลายดอกสร้อย ลายกรวยเชิง (บัวสัตตบุษย์)

ลวดลายศิลปะสมัยอยุธยา– ลายดอกไม้ร่วง ดอกลำดวน ลายใบเทศ (ต้นฝ้ายเทศหรือพุดตาน) ลายดอกชัยพฤกษ์ ลายดอกรัก ลายดอกสายหยุด ลายดอกจอก ลายรวงข้าว

ลายดอกพิกุลก้านแย่งบนผ้าลายอย่าง

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์บนผ้ายก

ลายดอกใบเทศบนผ้าเขียนทอง

ลายประจำยามดอกจันทร์ บนผ้าลายอย่าง

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th