--นิทรรศการออนไลน์--
 

พรรณไม้สำคัญสมัยก่อนสุโขทัย
พรรณไม้จากมิลินทปัญหา (พ.ศ. ๕๐๐) กล่าวถึงเมืองตักโกละ (กระวาน) สันนิษฐานว่าคือ เมืองตะกั่วปา

พรรณไม้จากพงศาวดารราชวงศ์ชุง (พ.ศ. ๑๕๖๐) กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัย ผลิตกำยานเป็นสินค้าออก
 


พรรณไม้สำคัญสมัยสุโขทัย
พรรณไม้จากไตรภูมิพระร่วง
(พ.ศ. ๑๘๘๘) กล่าวถึง
พรรณไม้ประจำทวีปแบ่งตามทิศจากศูนย์กลางคือเขาพระสุเมรุ

ทิศเหนือ (อุตตรกุรุทวีป) กัลปพฤกษ์
ทิศใต้ (ชมพูทวีป) หว้า
ทิศตะวันออก (บุพพวิเทหทวีป) ซึก (จามจุรีสีทอง)
ทิศตะวันตก (อมรโคยานทวีป) กระทุ่ม
ยอดเขาพระสุเมรุ (ดาวดึงสภูมิ) ปาริชาต(ทองหลาง)
ใต้เขาพระสุเมรุ (อสุรกายภูมิ) แคฝอย
เชิงเขาพระสุเมรุ (ครุฑภูมิ) งิ้ว

ทิพยพฤกษ์หรือปัญจพฤกษ์ คือ ดอกไม้สวรรค์ ๕ ต้น
ในดาวดึงสภูมิ ได้แก่ ปาริชาต กัลปพฤกษ์ มณฑารพ หริจันทน์ (จันทน์เทศ) สันตาน

พรรณไม้หอมในอุตตรกุรุทวีป ได้แก่ จวง จันทน์ กฤษณา ปาริชาต นาคพฤกษ์ (กระทิง) ลำดวน จำปา โยธะกา (พุทธชาดหรือคัดเค้า) มาลุตี (มะลุลี) มณีชาติบุตร (มะลิ)


ปาริชาต หรือ ทองหลาง
(Erythrina vaiegata L.)

งิ้ว
(Bombax ceiba L.)

กฤษณา
(Aquilaria crassna Pierre)


มหาฉัพพรรณรังสีทั้ง ๖

พระรัศมีมีพรรณเขียวงามดั่งดอกอัญชัน ดอกนีลุบล ดอกผักตบ
พระรัศมีมีพรรณเหลืองงามดั่งดอกกัณณิการ์
พระรัศมีพรรณแดงดั่งแสงน้ำครั่ง ดอกชบา ดอกถีทับทิม
พระรัศมีมีพรรณขาวงามดั่งดอกพุด
พระรัศมีมีพรรณแดงอ่อนงามดั่งดอกอโนชา (อังกาบ) ดอกชบาเทศ
ดอกเทียนไทย ดอกทองฟ้า (ทองกวาว)


พรรณไม้สำคัญสมัยอยุธยา
สมัยอยุธยาตอนต้นจากลิลิตพระลอ (พ.ศ. ๒๐๐๐)
     ตาเสือเสือผาดผ้าย
กวางแนบ
หูกวางฟาน
ช้างน้าวหมู่บงทราง
ช้างลอด
อ้อยช้างเหล้น
  
   มะลุลีหอมหื่นฟุ้ง
ปรูประยงค์หอมหรรษ์
หอมกลกลิ่นจอมขวัญ
หอมห่อนบเห็นหน้า
หนีทาง
ฟิดเร้น
ซอนอยู่
ป่าลี้ลับดง

มะลิวัลย์
หื่นห้า
ขวัญพี่ พระเอย
ใคร่กลั้นใจตาย

ตาเสือ
(Aphanamixis polystachya Wall.)
 
สมัยอยุธยาตอนปลาย จากพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
บทเห่ครวญ

     
สายหยุด พุทธชาด
นึกน้องกรองมาไลย
     ขาวสุด
พุดซ้อนแซม
โฉมอ่ากว่าทั้งเมือง
  

บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป
วางให้พี่ข้างที่นอน
เนื้อแอร่มอร่ามเหลือง
หนแห่งใดไม่เหมือนเลย

ช้างน้าว
(Ochna integerrime Merr.)

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th