พรรณไม้ในโบราณคดี
พรรณไม้โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
พรรณไม้สมัยหินกลาง

         ที่ถ้ำผี แม่ฮ่องสอน พบซากฟอสซิลของพืช (๑๓,๐๐๐ - ๘,๕๐๐ ปี ) ๑๔ ชนิด ได้แก่ กระจับ แตงร้าน ถั่วเขียว ถั่วน้อย นางพญาเสือโคร่ง น้ำเต้า พริกไทย พลู มะกอกเลื่อมหรือมะกอกเกลื้อน มะซาง มะเยา สมอไทย สมอพิเภก หมาก
         ที่ถ้ำปุงฮุง แม่ฮ่องสอน พบข้าว (๗,๐๐๐ ปี)

พรรณไม้สมัยหินใหม่
         ที่ถ้ำเขาสามเหลี่ยม กาญจนบุรี พบซากไม้ไผ่กลายเป็นหิน
พรรณไม้สมัยโลหะ
         ที่บ้านเชียง อุดรธานี พบเศษผ้าไหมและผ้าป่านกัญชาบนกำไลสำริด (๕,๖๐๐ ปี) แสดงว่ารู้จักการปลูกหม่อนและปลูกกัญชา


มะซาง (Madhuca pierrel (Willam) H.J.Lam)

ราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.)
 


พรรณไม้ในตำนานกรุงสุโขทัย คือ ตาล
พรรณไม้ในตำนานกรุงธนบุรี คือ ทองหลาง
พรรณไม้ในตำนานเมืองเชียงใหม่ คือ ไทร
พรรณไม้ในตำนานเมืองฝาง คือ ฝาง
พรรณไม้ในตำนานดอยสุเทพ คือ อ้อย
พรรณไม้ในตำนานพระปฐมเจดีย์ คือ พระศรีมหาโพธิ์
พรรณไม้ในตำนานพระนางจามเทวี คือ มะตูม สักสองพี่น้อง
พรรณไม้ในตำนานพระร่วง คือ ไม้แก้งขี้พระร่วง (ต้นหาดเยือง)
พรรณไม้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ พุทรา (ดอนพุทรากระแทก)
พรรณไม้ในตำนานกรุงศรีอยุธยา คือ หมัน
พรรณไม้ในตำนานกรุงรัตนโกสินทร์ คือ ราชพฤกษ์
พรรณไม้ในตำนานเมืองหริภุญไชย คือ ยางทราย
พรรณไม้ในตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน คือ พุทรา
พรรณไม้ในตำนานพระธาตุหริภุญไชย คือ สมอ
พรรณไม้ในพงศาวดารเหนือ คือ น้ำเต้า หมาก
พรรณไม้ในพงศาวดารล้านช้าง คือ น้ำเต้า
พรรณไม้ในตำนานพระยามังราย คือ มะเดื่อ โพธิ์ลังกา


 

จารึกวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช (พ.ศ.๑๓๑๘) กล่าวถึง มะม่วง และ พิกุล
จารึกวัดศรีชุม หลักที่ ๒ (พ.ศ. ๑๙๐๐) กล่าวถึง พระศรีมหาโพธิ์, กระทิง อินทนิล ซึก ดอกซ้อน (มะลิซ้อน) ดอกพุด
จารึกวัดอโสการาม (พ.ศ.๑๙๔๒) กล่าวถึง สารภี บุนนาค พิกุล มะม่วง ขนุน มะขวิด มะพร้าว
จารึกลานทองวัดส่องคบ ชัยนาท (พ.ศ. ๑๙๕๑) กล่าวถึง แก้ว เกด
จารึกวัดบูรพาราม (พ.ศ. ๑๙๕๕) กล่าวถึง พิกุล มะม่วง สมอ บุนนาค กระทิง สารภี ประดู่ ไทร สาละ มะพร้าว กอปทุม อุบล

บุนนาค (Mesua ferrea L.)

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th